2553/01/02

Happy New Year 2553/2010

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2553
ขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ขอจงได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้ทุกๆ ท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึ่งปรารถนาทุกประการ

2552/08/16

ชื่นชมพระบารมี "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552 และเสด็จเยี่ยมชมบูธ "เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 เฉลิมพระเกียรติฯ" และบูธ "ทุ่นระเบิดล่องหน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552

2552/08/11

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2552" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินชมผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาจัดแสดงในงาน และทรงพระกรุณาเสด็จเยี่ยมชมผลงาน "เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550" และผลงานอื่นๆ ของกองทัพเรือ ได้แก่ โครงการต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง โครงการวิจัยและพัฒนาทุ่นระเบิดล่องหน โดยมี พลเรือตรีสุพจน์ สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผู้แทนกองทัพเรือ) เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
นาวาเอกสาคร ปั่นเมืองปัก รองผู้อำนวยการกองวิชายุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ยศ.ทร. เลขานุการคณะทำงานวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 ถวายรายงานถึงความเป็นมา การวิจัยและพัฒนา การสร้างเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS 980 ขีดความสามารถ และประโยชน์ที่ได้รับ เป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมที่คณะทำงานวิจัยและพัฒนาฯ ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาท ซึ่งคณะทำงานวิจัยและพัฒนาฯ จักเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อประเทศชาติและราชวงศ์จักรี

2552/03/29

NWS980 ออนไลน์จาก กรุงปราก

29 มีนาคม 2552

ผมเดินทางมาดูงาน ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ ก็เลยใช้โอกาสนี้ทำการทดลองออนไลน์ NWS980 จากกรุงปราก ด้วยเลยครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงของเรามีปัญหาเน็ตเวิร์คอินเตอร์เน็ต เนื่องจากสายภายในมันเก่าและเกิดลัดวงจร เพิ่งจะแก้ไขเสร็จ วันนี้ 29 มีนาคม ผมเดินทางถึงกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค เข้าที่พักที่ Crown Plaza Hotel โรงแรมระดับห้าดาวของปราก ที่นี่มีบริการอินเตอร์เน็ตก็เลยใช้บริการออนไลน์ NWS980 ตามที่นัดหมายกับทีมไว้ก่อนออกเดินทางมาแล้วครับ

ผมออนไลน์ระบบ VoIP ที่ทีมของเราตั้ง Server ไว้ที่ สรส.
VoIP เชื่อมต่อได้ทันที ทดลองเสียงชัดเจน

ผมออนไลน์ Simulation System ต่อมาทันที
ไม่มีปัญหาเช่นกัน เชื่อมต่อได้ Stable ดีมาก ดีกว่าการฝึก ทร.52 เพราะเน็ตเวิร์คในส่วนของภาคใต้มีปัญหา โดยเฉพาะเมื่อฝนตก จะล้มหายตายจากทันที
ผมสามารถคอนโทรลเป้าได้ทุกเป้า Server ตอบสนองเกือบทันที มีดีเลย์บ้างไม่ถึง 2 วินาที

ขณะนี้เวลาที่ประเทศไทย หกโมงเช้ากับอีกห้านาที เวลาที่เช็คช้ากว่าไทยห้าชั่วโมง จริงๆ ควรช้ากว่าหกชั่วโมง แต่เมื่อคืนนี้เที่ยงคืน ยุโรปเขาปรับเวลาให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงครับ

ทุกอย่างเรียบร้อย เหลือเพียงแต่ให้ทีมที่ศาลายา ตื่นมาทำงาน แล้วเล่นเกมกับผม จะได้ดูอาการคอบสนองที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงบ้างครับ

การออนไลน์จากยุโรป NWS980 ได้ผลดีมาก

Online from PRAHA, CZ

Today is Sunday 28th March 2009.
I'm stay in Prague CZ, Crown Plaza Hotel.
I,m testing NWS980 in the new version for evaluated by internet.

NWS980 can login to the server.
It's stable and stable
I can control all, both sides and watch the other side by alliance 31

LCdr. Yossawat is a coder of NWS980 Reserch & Development Team who created the new version of NWS980 source code.

Excellence, Yossawat

2552/03/25

ผลการ online

ที่บูดาเปสต์ ความเร็วเน็ตดีมาก ได้ถึง 1 Mbs
โรงแรม Radisson SAS บริการอินเทออร์เน็ตฟรี WIFI

แต่ที่ สรส. อินเทอร์เน็ต ล่ม

ประเทศสวิส อินเทอร์เน็ต แพงมาก ทุกที่ไม่มีบริการฟรี เสียตังหมด
ค่าบริการชั่วโมงละ 10 ฟรังก์ ก็ตกประมาณ 300 บาท แล้วก็ยุ่งยากกับการหาซื้ออินเทอร์เน็ตที่สวิส
จะซื้อออนไลน์ก็ได้ แต่ราคากลับยิ่งแพงขึ้นไปอีกมาก
สรุปว่าก็เลยไม่ได้ทดลองจากสวิส เก็บตังไว้ดีกว่า

NWS980 online

ทดลอง online ผ่านระบบ VoIP จากลอนดอน อังกฤษ และ บูดาเปสต์ ฮังการี
ปรากฎว่าสามารถติดต่อได้ แต่เผอิญว่าที่ ลอนดอน เวลา 1800 เศษ ตรงกับเวลาที่ประเทศไทย ตีหนึ่ง
ก็เลยไม่มีใครรับสาย

ที่บูดาเปสต์ ทดลองติดต่อไปได้เช่นกัน แต่เป็นเวลา เจ็ดโมงเช้าเศษ ก็เลยไม่มีใครรับสาย
พอต่ออีกที สายก็หลุดไป แล้วก็ต่อไม่ได้อีก
ในระบบฟ้องว่า ติดต่อ Server ไม่ได้
ทดลอง ping ก็ไม่เจอ

เดี๋ยวทดลองใหม่ก็ได้